bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

WITAMY - BIP ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH LUBAWKA

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT

20.07.2016

Lubawka, dnia 18.07.2016 r.

ZSP.DG.3420.1.2016


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


I. Zamawiający

1. Nazwa: Zespół Szkół Publicznych w Lubawce
2. Adres: Mickiewicza 4
3. Kod pocztowy: 58-420 Lubawka
4. Miejscowość: Lubawka
5. Województwo: dolnośląskie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowo – płacowych

05.07.2016

 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowo – płacowych
w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce
ul. Mickiewicza 4


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Róża Sędzielewska, zamieszkała w Kamiennej Górze.


Uzasadnienie:
Pani Róża Sędzielewska spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą ilość punktów. Wykazała się dobrą wiedzą merytoryczną i predyspozycjami do podjęcia pracy na w/w stanowisku.

Dyrektor
Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce
/-/ Beata Obrzut


Lubawka, dn. 05.07.2016 r.

Unieważnienie zapytania ofertowego

09.11.2015

  Lubawka 09.11.2015 r.


Zespół Szkół Publicznych
w Lubawce
ul. Mickiewicza 4

Informuję, że postępowanie przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego nr ZSP.DG.3420.2.2015 na uruchomienie pracowni komputerowej 15 stanowisk, 1 administratora w Gimnazjum przy ul. Mickiewicza 4 w Lubawce – zostało unieważnione.
W postępowaniu złożono jedną ofertę.
Cena oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.


Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
/-/ Beata Obrzut

Zapytanie ofertowe nr ZSP.DG.3420.2.2015

02.11.2015

W wyniku błędu pisarskiego w zapytaniu ofertowym ZSP.DG.3420.2.2015 błędnie wpisano liczbę licencji dostępowych Microsoft Windows Serwer CAL 2012, Microsoft Remote Desktop Services 2008 R2 , Microsoft Office Professional Plus 2013 Edu oraz oprogramowanie wspomagająco – zarządzające NetSupport Schol v11. Poprawna liczba licencji objętych zapytaniem ofertowym wynosi:

  • Microsoft Windows Serwer CAL 2012 – 15 szt.
  • Microsoft Remote Desktop Services 2008 R2 -15 szt.
  • Microsoft Office Professional Plus 2013 Edu -16 szt.
  • NetSupport Schol v11. – 16 szt.

Błąd z treści zapytania ofertowego, usunięto a poprawnie sporządzone zapytanie wraz z załącznikami zamieszczono na stronie internetowej BIP Gimnazjum Lubawka. Zaistniała pomyłka nie ma wpływu na pozostałe warunki zawarte w zapytaniu ofertowym, które pozostały bez zmian.

Zapytanie ofertowe nr ZSP.DG.3420.2.2015

Zapytanie ofertowe dostępne TUTAJOpublikował: Jarosław Fryc
Publikacja dnia: 30.11.2014
Podpisał: Jarosław Fryc
Dokument z dnia: 30.11.2014
Dokument oglądany razy: 14 489